info@giaanhenvi.com giaanh.envi@gmail.com    028 3608 6666 - 028 38246776
           

Lắp Đặt Trạm Quan Trắc Nước Thải Tự Động Tại Trạm Xử Lý Nước Thải Khu Công Nghiệp - Cảng Biển Hải Hà, Xã Quảng Điền, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Khu công nghiệp Hải Hà (KCN Texhong – Hải Hà) được thành lập theo quyết định số 648/QĐ-UBND ngày 11/3/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc thành lập khu công nghiệp Texhong - Hải Hà thuộc khu công nghiệp cảng biển Hải Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh với tổng vốn đầu tư tương đương 215 triệu USD với diện tích quy hoạch là 660 ha, thời hạn dự án là 59 năm kể từ ngày 25/04/2014, do chủ đầu tư là công ty TNHH KCN Texhong Việt Nam xây dựng cơ sở hạ tầng.

Địa chỉ: xã Quảng Điền, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Qui mô dự án

- Thông số quan trắc: COD, TSS, pH, nhiệt độ, độ màu, lưu lượng đầu vào và đầu ra

- Phương pháp lắp đặt gián tiếp

- Hệ các thiết bị đo: thiết bị đo độ màu và bộ tiếp nhận tín hiệu GICON 1000, đầu đo TSS, đầu đo pH, đầu đo COD, đầu đo nhiệt độ (Gimat – Đức); thiết bị đo lưu lượng đầu vào đường ống và đầu ra mương hở (Smart Storm – Anh Quốc)

-Thiết bị lấy và lưu mẫu tự động (Efcon – Hà Lan)

- Camera giám sát

- Bộ tiếp nhận và truyền dữ liệu đến Sở tài Nguyên và Môi trường Tp. Hồ Chí Minh (Datalogger ABC 1900 – Việt Nam)

- Thực hiện kiểm định/hiệu chuẩn thiết bị và quan trắc đối chứng (RA test) của cơ quan có chức năng

Hình ảnh lắp đặt

              

Ưu điểm của TQT nước thải do Gia Anh lắp đặt:

 Thiết bị được nhập khẩu trực tiếp từ hãng GIMAT – Đức (tiêu chuẩn Châu Âu)

 Đo tự động, liên tục, đồng thời nhiều thông số

 Lưu trữ dữ liệu tự động

 Truy suất dữ liệu trực tiếp

Trực tiếp vận hành cài đăt

 Cho phép kết nối và điều khiển từ xa với sự hỗ trợ của phần mềm và hệ truyền nhận dữ liệu.

 Tổng hợp số liệu liên tục

Tiết kiệm thời gian và nhân lực