info@giaanhenvi.com giaanh.envi@gmail.com    028 3608 6666 - 028 38246776
           

Dich vụ

TƯ VẤN, LẮP ĐẶT HỆ THỐNG QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG

Chuyên tư vấn, lắp đặt hệ thống quan trắc tự động nước thải. Chất lượng hàng đầu Việt Nam.
Một số chỉ tiêu quan trắc: COD, amoni, TSS, pH,...

Xem chi tiết >

TƯ VẤN, LẮP ĐẶT HỆ THỐNG QUAN TRẮC KHÍ THẢI TỰ ĐỘNG

Chuyên tư vấn, lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động.
Giải pháp tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn.
Một số chỉ tiêu quan trắc: Bụi, CO2, SO2, lưu lượng,...

Xem chi tiết >

THIẾT KẾ, THI CÔNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Việc xử lý nước thải đưa nước quay trở về tái sử dụng là điều cần thiết phải làm.

Xem chi tiết >

 

THIẾT KẾ, THI CÔNG HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI

Thiết kế, thi công hệ thống xử lý khí thải theo nhu cầu của doanh nghiệp. Hiệu quả xử lý lên đến 99.9%.

Xem chi tiết >

LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Chuyên tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (DTM). Thủ tục nhanh gọn, chính xác.

Xem chi tiết >

LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG)

Kế hoạch bảo vệ môi trường là một hồ sơ pháp lý quan trọng và không thể thiếu khi tiến hành triển khai dự án của các doanh nghiêp.

Xem chi tiết >

 

LẬP BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ

Bắt đầu từ năm 2017 Báo cáo giám sát môi trường định kỳ sẽ được thay thế bằng báo cáo quan trắc môi trường định kỳ.

Xem chi tiết >

TƯ VẤN, THIẾT KẾ PHÒNG THÍ NGHIỆM MÔI TRƯỜNG

Thiết kế, thi công phòng thí nghiệm môi trường chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế!

Xem chi tiết >