info@giaanhenvi.com giaanh.envi@gmail.com    028 3608 6666 - 028 38246776
           

THAM GIA HỘI THẢO KHOA HỌC Ở KIÊN GIANG VÀ AN GIANG

Công ty kết hợp với Trung Tâm Nghiên cứu Ứng dụng Kiên Giang và An Giang tổ chức Hội thảo giới thiệu các giải pháp và thiết bị Quan trắc Môi trường tự động.

Xem chi tiết >

THAM GIA HỘI CHỢ TRIỂN LÃM THIẾT BỊ MÔI TRƯỜNG

Đạt Cúp Môi trường Hội chợ triển lãm Quốc tế Công nghệ Môi trường lần IV – 2009 tại Hà Nội (Environtex)

Xem chi tiết >