info@giaanhenvi.com giaanh.envi@gmail.com    028 3608 6666 - 028 38246776
           

Lắp Đặt Trạm Quan Trắc Nước Thải Tự Động Tại Nhà Máy Dệt Nhuộm Paiho

Nhà máy dệt nhuộm Paiho tại Việt Nam được xây dựng trên tổng diện tích hơn 23.000 m² tại KCN Lê Minh Xuân 3, Huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Gia Anh đã lắp đặt thành công hệ thống xử lí nước thải tự động tại Nhà máy dệt nhuộm Paiho - Là quá trình đo, phân tích các thông số về tính chất vật lý, hoá học và sinh học của nước thải, được thực hiện bởi các doanh nghiệp với mục tiêu đã được xác định theo một chương trình đã lập sẵn về thời gian, không gian và phương pháp, nhằm cung cấp các số liệu cần thiết về nồng độ và thải lượng của các chất ô nhiễm trong nước thải, với các thiết bị có xuất xứ từ Gimat (Đức) và được thực hiện theo Thông tư 24/2017/TT-BTNMT.

Nội dung chi tiết dự án:

  • Thông số quan trắc: COD, TSS, pH, nhiệt độ, độ màu, lưu lượng đầu vào và đầu ra
  • Phương pháp lắp đặt: Gián tiếp
  • Hệ các thiết bị đo: Thiết bị đo độ màu và bộ tiếp nhận tín hiệu  GICON 1000, đầu đo TSS, đầu đo pH, đầu đo COD, đầu đo nhiệt độ (Gimat – Đức); thiết bị đo lưu lượng đầu vào đường ống và đầu ra mương hở (Smart Storm – Anh Quốc)
  • Thiết bị lấy và lưu mẫu tự động (Efcon – Hà Lan)
  • Camera giám sát
  • Bộ tiếp nhận và truyền dữ liệu đến Sở tài Nguyên và Môi trường Tp. Hồ Chí Minh (Datalogger ABC 1900 – Việt Nam)
  • Thực hiện kiểm định/hiệu chuẩn thiết bị và quan trắc đối chứng (RA test) của cơ quan có chức năng.

                      Hình ảnh trạm quan trắc nước thải tự động tại Nhà máy dệt nhuộm Paiho