info@giaanhenvi.com giaanh.envi@gmail.com    028 3608 6666 - 028 38246776
           

Lắp Đặt Trạm Quan Trắc Nước Thải Tự Động Tại Công Ty TNHH S&S Fabris

Chủ đầu tư: Công ty TNHH S&S Fabris

Địa chỉ: Đường 05, KCN Xuyên Á, Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hòa, Long An

Thông tin dự án:

  • Thông số quan trắc: COD, TSS, pH, nhiệt độ, độ màu, lưu lượng đầu vào và đầu ra
  • Phương pháp lắp đặt: Gián tiếp
  • Hệ thống các thiết bị đo: Thiết bị đo độ màu và bộ tiếp nhận tín hiệu  GICON 1000, đầu đo TSS, đầu đo pH, đầu đo COD, đầu đo nhiệt độ (Gimat – Đức); thiết bị đo lưu lượng đầu vào đường ống và đầu ra mương hở (Smart Storm – Anh Quốc)
  • Thiết bị lấy và lưu mẫu tự động (Efcon – Hà Lan)
  • Camera giám sát
  • Bộ tiếp nhận và truyền dữ liệu đến Sở tài Nguyên và Môi trường Tp. Hồ Chí Minh (Datalogger ABC 1900 – Việt Nam)
  • Thực hiện kiểm định/hiệu chuẩn thiết bị và quan trắc đối chứng (RA test) của cơ quan có chức năng.

Hình ảnh lắp đặt