info@giaanhenvi.com giaanh.envi@gmail.com    028 3608 6666 - 028 38246776
           

Lắp Đặt Trạm Quan Trắc Nước Thải Tự Động Tại Công Ty TNHH Dệt May Rise Sun Hồng Kông (Việt Nam)

  Công ty Gia Anh đã cung cấp các giải pháp và hoàn thành lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động với nhà máy Dệt nhuộm Rise Sun Hồng Kong (Việt Nam) – các thiết bị có xứ xuất của hãng Gimat (Đức) với các nội dung như sau:

- Thông số quan trắc: COD, TSS, pH, nhiệt độ, độ màu, lưu lượng đầu vào và đầu ra

- Phương pháp lắp đặt gián tiếp

- Hệ các thiết bị đo: thiết bị đo độ màu và bộ tiếp nhận tín hiệu  GICON 1000, đầu đo TSS, đầu đo pH, đầu đo COD, đầu đo nhiệt độ (Gimat – Đức); thiết bị đo lưu lượng đầu vào đường ống và đầu ra mương hở (Smart Storm – Anh Quốc)

- Thiết bị lấy và lưu mẫu tự động (Efcon – Hà Lan)

- Camera giám sát

- Bộ tiếp nhận và truyền dữ liệu đến Sở tài Nguyên và Môi trường Tỉnh Tây Ninh (Datalogger ABC 1900 – Việt Nam)

- Thực hiện kiểm định/hiệu chuẩn thiết bị và quan trắc đối chứng (RA test) của cơ quan có chức năng

 

  

            Hình ảnh trạm quan trắc nước thải tự đồng tại Nhà máy dệt may Rise Sun Hồng Kong (Việt Nam)

  

                                                          Kênh hở để giám sát lưu lượng đầu ra

Ưu điểm của TQT nước thải do Gia Anh lắp đặt:

 - Đo tự động, liên tục, đồng thời nhiều thông số

 - Lưu trữ dữ liệu tự động

 - Dễ dàng điều khiển

 - Hệ thống kết nối dạng modul nên dễ dàng tích hợp, mở rộng nhiều thông số mới

 - Cho phép kết nối và điều khiển từ xa với sự hỗ trợ của phần mềm và hệ truyền nhận dữ liệu.

 - Tổng hợp số liệu liên tục