info@giaanhenvi.com giaanh.envi@gmail.com    028 3608 6666 - 028 38246776
           

THIẾT BỊ LẤY MẪU NƯỚC TỰ ĐỘNG

Thiết bị lấy mẫu nước tự động Efcon®omy được sản xuất và phát triển bởi Efcon® Water – Hà Lan do ông Paul Verkroost thành lập công ty từ năm 1993. Từ đó công ty nhanh chóng phát triển thành một doanh nghiệp tập trung toàn cầu.

Thiết bị lấy mẫu tự động Efcon phù hợp với quy định kỹ thuật thông tư 10/2021-TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Lập trình điều khiển lấy mẫu từ xa phục vụ công tác quản lý môi trường.

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Màn hình hiển thị: LCD với bộ điều khiển Jazz có phần mềm bảo vệ chống tràn và cảnh báo lỗi

Phương thức lấy mẫu: Lấy mẫu theo thời gian hoặc theo thể tích

Bộ làm mát: Bộ làm mát ECO tiết kiệm điện, nhiệt độ buồng lưu mẫu 2°- 5° C đạt tiêu chuẩn EN 16479, EN ISO 5667-3 và NEN 6600-1, môi chất lạnh R134A

Nhiệt độ làm việc: Nhiệt độ môi trường: -25°C đến +40°C

Bộ phận lấy mẫu: Gồm 5 nguyên tắc lấy mẫu có thể lựa chọn theo mã EN 16479, EN ISO 5667 và NEN 6600-1

Bộ phận phân phối mẫu và bình chứa: Bộ phân phối mẫu tự động, có nhiều loại dung tích bình để lựa chọn: 1 bình đến 60 Ltr / 2 x 25 Ltr / 4 x 12,5 Ltr / 8x 6 Ltr / 12 x 2 Ltr / 24 x 1 Ltr, vật liệu PE.

BỘ BƠM LẤY MẪU

1. Bơm lấy mẫu chân không (EN 16479, EN ISO 5667 and NEN 6600-1)

2. Thiết bị lấy mẫu trên đường ống GUILLOTIN (EN ISO 5667 / NEN 6600-1)

3. Bơm lấy mẫu nhu động (EN 16479 & EN ISO 5667)