info@giaanhenvi.com giaanh.envi@gmail.com    028 3608 6666 - 028 38246776
           

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

 • Quy hoạch môi trường, các giải pháp quản lý môi trường
 • Lập báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường (ĐTM)
 • Thiết lập cơ chế phát triển sạch
 • Lập báo cáo quan trắc môi trường
 • Thẩm tra thiết kế và tổng dự toán các công trình xử lý nước thải
 • Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị các công trình XLNT.
 • Tư vấn công nghệ sản xuất sạch hơn (CP)

THI CÔNG, LẮP ĐẶT VÀ BẢO TRÌ

 • Cung cấp và lắp đặt thiết bị hệ thống xử lý nước thải.
 • Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp
 • Hệ thống xử lý nước cấp cho sinh hoạt và công nghiệp
 • Hệ thống xử lý ô nhiễm không khí công nghiệp
 • Hệ thống xử lý nước thải bệnh viện.

CUNG CẤP, LẮP ĐẶT HỆ THỐNG QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG

 • Cung cấp hệ thống quan trắc tự động – thiết bị online đối với nước/ nước thải
 • Cung cấp hệ thống quan trắc tự động – thiết bị online đối với khí thải, khí thải tại nguồn.

ĐÀO TẠO

Với phương châm “Phát triển bền vững hướng tới một môi trường Xanh – Sạch – Đẹp”, Gia Anh sẽ tiếp tục không ngừng nâng cao công tác bồi dưỡng, đào tạo, tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng nhằm đảm bảo đáp ứng tốt công việc được giao, đáp ứng nhu cầu cấp thiết cầu sự phát triển của đất nước.