info@giaanhenvi.com giaanh.envi@gmail.com    028 3608 6666 - 028 38246776
           

GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI

Công ty TNHH TM&TV Môi trường Gia Anh hoạt động trong lĩnh vực tư vấn môi trường, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn.
  • Lập và bảo vệ báo cáo ĐTM của các KCN và các dự án lớn thuộc Tp.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, BR-VT, Kiên Giang...trước hội đồng thẩm định cấp Bộ cũng như cấp Tỉnh/Thành phố. Công ty cũng đang hợp tác với các đơn vị chức năng lập các dự án về Quan trắc tự động nước thải cho các Khu công nghiệp, nước sông, các nguồn thải cần kiểm soát, lập và xây dựng các dự án về xử lý rác thải sinh hoạt cho các bãi rác hay phục hồi các bãi rác đã qua sử dụng….
  • Các hoạt động chuyển giao công nghệ, xử lý chất thải cho các nhà máy/khu công nghiệp, bệnh viện, khu du lịch, khu dân cư... 
  • Đại diện độc quyền chính thức tại Việt Nam của Công ty GIMAT và Công ty Smart Storm là các công ty chuyên cung cấp các thiết bị/trạm đo trực tiếp (on-line) chất lượng nước/nước thải phục vụ đắc lực cho công tác bảo vệ môi trường. 
  • Đại lý độc quyền chính thức tại Việt Nam của Công ty MRU - Đức là 1 trong những công ty hàng đầu về cung cấp các thiết bị quan trắc khí thải/ khí thải tại nguồn.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC