giaanh.envi@gmail.com    028 3608 6666
           

Thiết bị đo bụi và độ khói DM401

Mô tả Thiết bị đo bụi và độ khói DM401

HSU 0-100% (opacity
Bụi: 0-1000 mg/m3
Độ chính xác: ±2%
Độ trượt theo nhiệt độ: ±2%/20oC
Bảo vệ IP65
Điện áp 90-240 V AC, 50-60 Hz