info@giaanhenvi.com giaanh.envi@gmail.com    028 3608 6666 - 028 38246776
           

ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN CHÍNH THỨC CỦA EFCONOMY - HÀ LAN TẠI VIỆT NAM

EFCON @ Water Effluent Control Systems được phát triển bởi A.V.M. (Hà Lan) như một gói hoàn chỉnh cho hệ thống kiểm soát nước thải.

Các sản phẩm của Efconomy đáp ứng các quy định khắt khe của Hà Lan (NEN 6600-1) và các tiêu chuẩn quốc tế theo ISO 5667-2/3&10:

- Thiết bị lấy mẫu tự động (nhiều loại)

- Kiểm soát mực nước, điều khiển bơm, hệ thống phân phối mẫu

- Đo lưu lượng (công nghiệp và dòng chảy tự nhiên)

- Thiết bị làm mát, ...