giaanh.envi@gmail.com    028 3608 6666
           

Thiết bị thu nhận tín hiệu đo

- Model: GICON 1000
- From: GIMAT - Germany
- Cân chỉnh: tùy thuộc vào đầu dò kết nối.
- Thời gian đáp ứng: 3 – 5 s
- Digital inputs 5-30V, 20mA, Digital outputs max. 30V, 50mA.
- Output 0/4 – 20 mA, digital RS 232
(4 outputs for pH, TSS, COD và nhiệt độ).
- Trọng lượng: 2kg
- Bộ nhớ trong: RAM, battery back-up, 3-5 năm dữ liệu.

Thiết bị thu nhận tín hiệu đo GICON 1000

GiCON 1000 là thiết bị kết nối và thu nhận tín hiệu đo từ các đầu dò do Gimat sản xuất. Gicon 1000 kết nối được maximum với 4 đầu đo khác nhau, chọn lọc từ các thông số như : pH, Redox, nhiệt độ, DO, COD, N-NO3, N-NH4, TSS, MLSS, EC, …

 

- Dải đo: Tùy chọn (trong khoảng đo cho phép của đầu đo kết nối)
- Độ chính xác của tín hiệu xuất từ Gicon
- Độ chính xác của các đầu đo kết nối: ± 4% FS (FS – Full scale: toàn dải)
- pH: ± 0.05 pH
- Redox: ± 5 mV 
- DO, Cl2, lưu lượng: ± 2% FS
- EC: ± 1% FS
- Nhiệt độ: ± 3% FS
- N-NO3, N-NH4, Độ màu, SS, MLSS, COD: ± 5% FS
- Thời gian đo: < 5 s (ngoại trừ N-NH4/N-NO3 < 5 phút)
- Cân chỉnh và thời gian cân chỉnh: Phụ thuộc đầu đo kết nối
- Tín hiệu analog vào: 8, cách điện
- Tín hiệu rơ le ra: 4, tùy chọn 12 định dạng mở
- Tín hiệu ra cho các chỉ tiêu đo: 0/4-20 mA, max. 500 Ω
- Giao tiếp: RS 232 hoặc RS 422 (tùy chọn)
- Nhiệt độ xung quanh: - 25 oC ...+45 oC
- Nhiệt độ làm việc: + 2 oC ...+40 oC
- Thu nhận tín hiệu: IP 65
- Đầu đo: IP 68
- Áp suất làm việc tối đa: 3 bar (đầu đo pH và Cl2 < 1 bar) 
- Điện thế: AC 230 V ± 10÷15 %, 50 Hz; DC 24 V
- Tiêu thụ điện: 15 VA
- Mặt cắt kết nối: 1.5 mm2
- Trọng lượng GICON 1000: 5 kg