giaanh.envi@gmail.com    028 3608 6666
           

Thiết bị đo lưu lượng, nhiệt độ và áp suất khói thải DF252

Thiết bị đo lưu lượng, nhiệt độ và áp suất khói thải DF 252
Lưu lượng: 0 - 1.000.000 m3/h
Vận tốc khí: 3 - 30 m/s
Nhiệt độ làm việc ≤ 600 oC
Bảo vệ IP65
Điện áp 90-240 V AC, 50-60 Hz