giaanh.envi@gmail.com    028 3608 6666
           

Đầu đo NO3

- Điện cực chọn lọc ion đo NO3
- Xuất xứ: Gimat - Germany
- Vật liệu: đầu đo bảo vệ trong ống PVC, IP 68
- Khoảng đo: 0 - 100 mg/l. 
- Sai số: ± 5% giá trị đo
- Nguyên lý: chọn lọc ion 
- Khả năng ngâm trực tiếp trong nước thải.
- Nhiệt độ làm việc : 2 – 50 oC
- Cấp bảo vệ: IP 68
- Dây cable dài 6 m
- Tự làm sạch bằng dòng chảy của nước