giaanh.envi@gmail.com    028 3608 6666
           

Đầu do DO

- Model: Oxi 866
- Xuất xứ: Gimat - Germany
- Nhiệt độ: 2 - 40oC.
- Khoảng đo 0 - 20 mg/L
'- Dây cable dài 0,4 m
- Thời gian hiển thị: < 3 phút.
- Vật liệu: PVC
- Khả năng ngâm trực tiếp trong nước thải.
- Cấp bảo vệ: IP 68
- Tự làm sạch bằng dòng chảy của nước