giaanh.envi@gmail.com    028 3608 6666
           

Đầu đo COD

- Model: SAC 8000
- Xuất xứ: Gimat - Germany
- Vật liệu: inox, cửa sổ thạch anh phủ vật liệu nano
- Khoảng đo 0 - 8000 mg/L
- Sai số: ± 5% giá trị đo
- Thời gian hiển thị: < 1 phút.
- Nguyên lý đo: hấp thụ UV 254 nm, bù SS 555 nm
- Nhiệt độ: 2 - 50oC.
- Khả năng ngâm trực tiếp trong nước ô nhiễm.
- Có bộ phận bảo vệ IP-68 
- Dây cable dài 10 m
- Tự làm sạch bằng dòng chảy của nước trong ống