giaanh.envi@gmail.com    028 3608 6666
           

Lắp Đặt Trạm Quan Trắc Khí Thải Tự Động Tại Công Ty TNHH Xi măng Phúc Sơn (Hải Dương )

Trạm quan trắc khí thải - online này thực hiện đo đạc các chỉ tiêu: lưu lượng, bụi và các khí CO, SO2, NO, O2 và truyền thông số về trạm trung tâm và Sở tài nguyên và Môi Trường

 

Một số hình ảnh trạm quan trắc khí thải tại nguồn - tại các ống khói thải của 2 dây chuyền sản xuất xi măng của nhà máy

Thiết bị đo lưu lượng DF250

Thiết bị đo bụi DM 401