giaanh.envi@gmail.com    028 3608 6666
           

Đại lý độc quyền chính thực của MRU - Đức tại Việt Nam

ĐẠI LÝ ỦY QUYỀN CHÍNH THỨC CỦA MRU TẠI VIỆT NAM

MRU – Chuyên gia của bạn trong lĩnh vực phân tích khí

MRU (Đức) là thương hiệu nỗi tiếng thế giới về thiết bị quan trắc khí thải tự động (online). Cung cấp các thiết bị đo trực tiếp và liên tục (Online) các chỉ tiêu trong môi trường khí và khí thải tại các nguồn thải. 

Có mặt ở nhiều quốc gia

Có mặt ở nhiều nơi.

Nhà máy tại Đức

Một số các chỉ tiêu đo đạc

Giấy chứng nhận GIA ANH là đại lý độc quyền chính thức của MRU tại Việt Nam

Và một số hình ảnh  dự án :

Texas Luminant - USA

Energoutil - Romania