giaanh.envi@gmail.com    028 3608 6666
           

Lắp Đặt Trạm Quan Trắc Nước Thải Tự Động Tại Công Ty Tnhh Dệt May Rise Sun Hồng Kông (Việt Nam)

Trạm quan trắc này thực hiện đo các chỉ tiêu: pH, Nhiệt độ, COD, TSS, Độ màu, Lưu lượng và truyền thông số về trạm trung tâm và Sở tài nguyên và Môi Trường.

Xem chi tiết >

Lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự động tại công ty TNHH Giầy Chinh Luh Việt Nam

Trạm quan trắc này thực hiện đo các chỉ tiêu: pH, Nhiệt độ, COD, TSS, Lưu lượng và truyền thông số về trạm trung tâm và Sở tài nguyên và Môi Trường.

Xem chi tiết >

Lắp Đặt Trạm Quan Trắc Nước Thải Tự Động Tại Trạm Xử Lý Nước Thải Khu Công Nghiệp - Cảng Biển Hải Hà, Xã Quảng Điền, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Trạm quan trắc này thực hiện đo các chỉ tiêu: pH, Nhiệt độ, COD, TSS, Lưu lượng, đo màu và truyền thông số về trạm trung tâm và Sở tài nguyên và Môi Trường cùng với hệ thống camera giám sát

Xem chi tiết >