giaanh.envi@gmail.com    028 3608 6666
           

Tư vấn môi trường

TƯ VẤN DỊCH VỤ HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG

 • Quy hoạch môi trường, các giải pháp quản lý môi trường
 • Lập báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường (ĐTM)
 • Thiết lập cơ chế phát triển sạch
 • Lập báo cáo quan trắc môi trường
 • Thẩm tra thiết kế và tổng dự toán các công trình xử lý nước thải
 • Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị các công trình XLNT.
 • Tư vấn công nghệ sản xuất sạch hơn (CP)

THI CÔNG, LẮP ĐẶT VÀ BẢO TRÌ

 • Cung cấp và lắp đặt thiết bị hệ thống xử lý nước thải.
 • Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp
 • Hệ thống xử lý nước cấp cho sinh hoạt và công nghiệp
 • Hệ thống xử lý ô nhiễm không khí công nghiệp
 • Hệ thống xử lý nước thải bệnh viện.